Водни лилии в екопарк „ВАЯ“

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „ВАЯ“ е единственото място край Бургас където меже да се любувате на красотата на водните лилии.

Насладете се …