Обикновен мишелов с плячка

Обикновеният мишелов е средно голяма дневна граблива птица от семейство Ястребови. Дължината на тялото достига до 53 см, а размаха на крилете до 125 см. На тегло обикновеният мишелов достига от 0,7 до 1,3 кг. Има много разнообразна огракса на перата.

Кадрите са направени от укритието в Маджарово.