2-РИ ФЕВРУАРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ: “ЖИВОТЪТ ПРОЦЪФТЯВА ВЪВ ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ”

Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това, екосистемите на влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони – те не могат да оцелеят без тях. Всъщност крайбрежните влажни зони, каквито има край Бургас, са екосистемите с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове, като това ги прави и едни от най-продуктивните екосистеми в света.

Значение на влажните зони

  • Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Поддържат богатство от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни.
  • Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води.
  • Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. На много места по света се изграждат изкуствени блата с тази цел.
  • Влажните зони предпазват от наводнения, като поемат голяма част от повърхностните води.
  • В утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и др. газове, затова са важни за смекчаване на климатичните промени.
  • Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, животновъдство и др. Плодотворните почви около тях са подходящи за земеделие.
    Предлагат добри условия за отдих и туризъм.

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.

Представям ви една кратка виртуална разходка с фотографии из влажноте зони около Бургас.

Кадрите са направени в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм ВАЯ край Бургас. Екопарк „Вая“ е ключов функционален елемент на миграционния път Виа Понтика и поддържащ „резервоар“за биологичното разнообразие на България! Едно място за запознаване с интересни растителни и животински видове, разходки и отдих сред природата.

Природата – такава, каквато искаме да я съхраним за бъдещето!